Geschiedenis

1557

Het pand van café de Karpershoek wordt gebouwd

1568

De 80 jarige oorlog is een feit

De Tachtigjarige Oorlog, De Opstand of de Nederlandse Opstand was een strijd in de Nederlanden die in 1568 begon en eindigde in 1648, met een tussenliggende vrede (het Twaalfjarig Bestand) van 1609 tot 1621. De oorlog woedde in een van de rijkste Europese gebieden, de Habsburgse of Spaanse Nederlanden en richtte zich tegen een wereldmacht: het Spaanse Rijk onder koning Filips II, landsheer der Nederlanden.

1606

De eerst geregistreerde tapper (Vrerick Geritssen) begint met het verkopen van bier

1613

Bouw van de grachtengordel

Tot het einde van de 16de eeuw bestond de stad Amsterdam uit het gebied binnen het Singel[3] en de huidige Kloveniersburgwal.[4] Na de Alteratie en de daarmee samenhangende bestuurswisseling, breidde de stad zich explosief uit. Dit leidde tot de uitleg van Amsterdam in vier fasen tussen 1585 en 1665. In 1613, tijdens het Twaalfjarig Bestand, begon men vanaf de Brouwersgracht met het uitgraven van de Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht en met de verkoop van de opgehoogde kavels. Ter hoogte van de Leidsegracht is de nieuwe verdedigingslijn met een knik weer op de oude, bestaande omwalling aangesloten.

1631

Rembrandt verhuisd naar Amsterdam

Hij verhuisde naar Amsterdam en kocht zich mogelijk in bij de kunsthandelaar Hendrick van Uylenburgh, die een academie was gestart en hem nog meer opdrachten bezorgde onder zijn doopsgezinde clientèle. Rembrandt produceerde in een viertal jaren een nooit meer geëvenaard aantal portretten, waaronder dat van de toneelschrijver en dichter Jan Harmensz. Krul en van Johannes Wtenbogaert.

In 1634 trouwde Rembrandt met Hendricks nicht Saskia van Uylenburgh; In hetzelfde jaar werd hij toegelaten tot het schildersgilde.

1655

Het paleis op de Dam, toen nog stadshuis, wordt gebouwd

Het Stadspaleis oftewel Stadhuis op de Dam, gebouwd vanaf 1648, in gebruik genomen in 1655 en voltooid in 1665. Dit gebouw was een uiting van de macht en status van Amsterdam op het hoogtepunt van zijn Gouden Eeuw.

De inwijding vond plaats op 29 juli 1655: om half acht 's ochtends werd in de Oude en in de Nieuwe Kerk een dienst gehouden, daarna moesten de genodigden zich op eigen gelegenheid naar het Prinsenhof begeven en van daaruit is men, in plechtige optocht, naar het nieuwe stadhuis getrokken. Op het stadhuis aangekomen hield Cornelis de Graeff een toespraak. Vervolgens ontvingen de burgemeesters een deputatie van de Hervormde Kerk. Na de middag begon een feestmaal op stadskosten. Intussen trad de schutterij aan. Zes compagnieën van het gele regiment stelden zich in slagorde op en werden drie salvo's gelost. Om zeven uur 's avonds was het gedaan.

Pas rond 1680 werd het dak geplaatst. Vanaf 1808 wordt dit gebouw gebruikt als Koninklijk Paleis, het Paleis op de Dam.

1691

Bouw Magere Brug

De beroemde Magere Brug is in haar huidige, twintigste-eeuwse vorm een houten dubbele wipbrug of ophaalbrug en heeft negen doorvaarten. Haar naam dankt zij aan de oorspronkelijke smalle brug die de beide oevers van de Amstel verbond ter hoogte van de Kerkstraat. In 1671 besloot de vroedschap tot de aanleg van de bruggenhoofden, maar daarna gebeurde er vermoedelijk voorlopig niet veel. Op bijvoorbeeld de vogelvlucht van Jacob Bosch uit 1679 of op Gerrit Berckeyde's schilderij 'Gezicht op de Amstel' uit 1685 is van de nieuwe brug immers nog niets te zien.

1823

Familie Filarsky wordt uitbater van het café

1889

A. Erikson wordt uitbater van het café

Tevens wordt het Centraal Station Amsterdam in dit jaar geopend. Dit zou het begin zijn van een mooie ontwikkeling voor de verkoop van koffie binnen het café.

1902

Familie Oostrop wordt uitbater van het café

1914

De eerste Wereld Oorlog is een feit

De Eerste Wereldoorlog, ook de Wereldoorlog of de Grote Oorlog genoemd, was een wereldoorlog die in Europa begon op 28 juli 1914 en tot 11 november 1918 duurde. 11 november bleef bekend als wapenstilstandsdag. Sommige historici zien de toenemende populariteit van het militarisme en het radicaal-nationalisme in Europa als oorzaak. Deze bewegingen verweten hun regeringen passiviteit in het zicht van de externe bedreigingen en stimuleerden zo de wapenwedloop in 1912 en 1913. Andere analyses leggen de oorzaken bij het imperialisme, de economische problemen en de rusteloze territoriale uitbreiding van de grootmachten. Uitzonderlijk zijn de analyses die de oorlog zien als een initiatief van de heersende klasse om een socialistische revolutie van het proletariaat te beteugelen.

1920

Geen elektrische koeling

In de jaren twintig was er nog geen elektrische koeling. Enorme staven ijs werden elke dag door de Heineken brouwerij met paard en wagen gebracht.

1922

Familie Korpershoek wordt uitbater van het café

1939

De tweede Wereld Oorlog is een feit

De Tweede Wereldoorlog was de samensmelting van een aantal aanvankelijk afzonderlijke militaire conflicten die van 1939 tot 1945 op wereldschaal werden uitgevochten tussen twee allianties: De Asmogendheden en De Geallieerden.

1946

Verbouwing

Tijdens een verbouwing worden er achter het plafond oude Russische munten en kranten gevonden. Ook antieke tegels zijn in de kelder teruggevonden. Kenners hebben deze tegels geschat op meer dan 300 jaar.

1953

De Watersnoodramp breekt uit in Nederland

De watersnood van 1953, meestal aangeduid als de watersnoodramp en aanvankelijk ook wel als Sint-Ignatiusvloed of Beatrixvloed, voltrok zich in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. De ramp werd veroorzaakt door een zware stormvloed in combinatie met springtij, waarbij het water in de trechtervormige zuidelijke Noordzee tot extreme hoogte steeg.

Het aantal doden bedroeg 1836 in Nederland, 307 in het Verenigd Koninkrijk, 224 op zee, waaronder 133 bij het vergaan van de Engelse veerboot Princess Victoria, en 28 in België. De ramp was aanleiding voor de ontwikkeling van sterk verbeterde kustverdediging met de bouw van uitgebreide stormvloedkeringen. De meest uitgebreide zijn de Deltawerken in Nederland, terwijl in Engeland onder meer de Thames Barrier en een stormvloedkering in de rivier Hull zijn gebouwd.

1959

Geheime vondst

In een geheim kastje achter de bar wordt een oude fles wodka met de keizerlijke adelaarszegel van Nicholaas de tweede gevonden.

1972

Genoodzaakte verkoop

Vanwege hoge renovatiekosten is Anton Korpershoek genoodzaakt het pand te verkopen. Gerard Böschen wordt uitbater van het café en wordt gedwongen de naam te veranderen in café de Karpershoek.

1982

Fred van Ohm wordt uitbater van het café

2000

Prostitutie gelegaliseerd in Amsterdam

2016

Het café komt in handen van nieuwe eigenaren en deze brengen de Karpershoek terug naar historische staat.

2021

Peter & Monique Brugman worden de nieuwe eigenaren van het café